Hoe medezeggenschap van ouders optimaliseren?

medezeggenschapsraad

Ouders moeten kunnen meepraten over al de rechtspositionele zaken die de inzetbaarheid van leraren en de kwaliteit van het onderwijs beïnvloeden. Helaas benutten ouders doorgaans hun advies- en instemmingsbevoegdheden niet optimaal. De professionaliteit van ouders (maar ook van leraren en leerlingen) bij de medezeggenschap is een bron van zorg, ondanks de ruime mogelijkheden die (g)mr-leden hebben om cursussen te volgen. 

Suggesties

  • Rugzakje We weten dat ouders (moeders) doorgaans pas in de (g)mr zitting nemen, nadat ze aan diverse vormen van ouderparticipatie hebben deelgenomen en zelf de meerwaarde van inspraak inzien.
  • Wie? In de (g)mr zitten doorgaans hoger opgeleide ouders. Maar in principe zijn alle ouders bij de medezeggenschap te betrekken. Waar een wil is, is een weg. Volg eventueel een cursus om ideeën op te doen voor jouw specifieke situatie en ouders wegwijs te maken.
  • Aanpak Het gaat erom dat ouders meebeslissen over thema’s die voor hen van belang zijn, de kwaliteit van het onderwijs op de betreffende locatie(s) beïnvloeden en ook zelf onderwerpen inbrengen, proactief zijn en hun verantwoordelijkheid nemen.
  • Doel De bedoeling van de (g)mr is om invloed uit te kunnen oefenen op beleidsvoornemens van bestuur/directie op (boven)schools niveau. Overleg tussen de gmr en de mr’en is daarbij van groot belang. Ga bij de start van het schooljaar zo snel mogelijk netwerken en informatie uitwisselen; dat maakt medezeggenschap interessanter en het functioneren van de (g)mr wordt daardoor veelal op een hoger niveau getild.
  • Niet meer ergeren Ouders moeten ruim de tijd krijgen om de ingekomen stukken goed te bestuderen. Zij doen het immers naast hun gewone werk en krijgen er geen uren voor zoals het personeel. Eis dat de stukken leesbaar zijn, zijn voorzien van een leeswijzer, er genoeg tijd is om met de achterban te overleggen en de juiste vragen te kunnen formuleren om als een countervailing power (tegenmacht) te kunnen functioneren.
  • Achilleshiel Een rechtstreeks contact met de eigen achterban is belangrijk en vraagt enige tijdsinvestering: (g)mr-leden voelen zich doorgaans comfortabeler als ze met andere ouders van de betreffende school over hun werkzaamheden kunnen praten. Dat stimuleert reflectie, geeft vertrouwen en is een bron van nieuwe ideeën.


Meer weten?

Zie boekje De nieuwe medezeggenschap in het onderwijs. Leren verlangen naar de eindeloze zee

https://www.swpbook.com/boek/1848/de-nieuwe-medezeggenschap-in-het-onderwijs

vAH0949v_400x400

Ik publiceer, geef lezingen, adviseer gemeenten, schoolbesturen en onderwijsinstellingen over ouderbetrokkenheid en medezeggenschap in het onderwijs.

 

 


Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s