Naar een groene medezeggenschapsraad

Overgewicht Teveel kinderen hebben overgewicht, bewegen onvoldoende of weten niet goed wat (on)gezond gedrag is. Steeds meer scholen investeren in een gezond schoolplein en een gezonde, groene, duurzame school. Een gezonde omgeving is een voorwaarde voor goed onderwijs, zodat leerlingen daar veilig en prettig kunnen leren. Rolmodel Niet alleen de gezondheid van leerlingen is relevant, … More Naar een groene medezeggenschapsraad