Smartphones weren in de klas? Naar een doordacht beleid 

De Tweede Kamer wil een landelijk verbod op smartphones in de klas. Minister Dennis Wiersma gaat in gesprek met scholen over hoe een mogelijk verbod vorm te geven. Een ingezonden stuk van economieleraar Ton van Haperen in NRC en de tv-uitzending van Arjen Lubach over smartphones hebben in het onderwijs de discussie gestimuleerd om van … More Smartphones weren in de klas? Naar een doordacht beleid 

De opmars van de warme schoollunch. Naar een krachtig en samenhangend overheidsbeleid 

Leerlingen presteren beter op school als ze gezonder eten. Hersenen hebben, net als andere organen voedingsstoffen nodig om goed te kunnen functioneren. Kinderen krijgen echter doorgaans te weinig groenten, fruit en volkoren binnen. Ongeveer de helft van de Nederlandse kinderen eet maar dagelijks genoeg (150 gram) groenten. En veel ouders lukt het niet om hun … More De opmars van de warme schoollunch. Naar een krachtig en samenhangend overheidsbeleid 

Kamerlid Lisa Westerveld: ‘Dicht de kloof tussen bestuur en medezeggenschap’ 

Op veel scholen heeft de medezeggenschap onvoldoende slag- en daadkracht. Bovendien staan de meeste leden van inspraakorganen al op 1-0 achterstand, omdat op directie- en bestuursniveau mensen werken met doorgaans veel meer expertise op het gebied van wet- en regelgeving en financiën. Wat betekent het aannemen van een amendement van Lisa Westerveld in de Tweede Kamer om … More Kamerlid Lisa Westerveld: ‘Dicht de kloof tussen bestuur en medezeggenschap’ 

Geef kinderen de ruimte! Overbescherming, prestatiedruk en bemoeienis van ouders

In Nederland zijn ouders de afgelopen jaren nauwer betrokken bij de school van hun kind en zijn leraren meer op hun vingers zijn gaan kijken. Een ruime meerderheid van de leerkrachten in het basisonderwijs is ontevreden over de sterke bemoeienis van ouders met hun begeleiding. In het voortgezet onderwijs zorgt prestatiedruk voor meer angst, gepieker en depressieve … More Geef kinderen de ruimte! Overbescherming, prestatiedruk en bemoeienis van ouders

‘Onderwijsbeleid is ouderwets oorlog van de bovenliggende klassen tegen het soepie, maar lokaal kan dat best’

De landelijke overheid voert al een halve eeuw beleid om onderwijsachterstanden te bestrijden die het gevolg zijn van de thuissituatie van de kinderen. Het lijkt er echter op dat deze achterstanden alleen maar groter worden. Hoe komt dat en hoe kunnen we het tij keren? Basisschool De Singel in Schiedam zet vooral in op ouderbetrokkenheid, … More ‘Onderwijsbeleid is ouderwets oorlog van de bovenliggende klassen tegen het soepie, maar lokaal kan dat best’

(G)MR-leden pakken hun rol tijdens coronacrisis. Ervaringen in primair onderwijs

Het afgelopen half jaar zijn in het onderwijs in een ongekend tempo aanpassingen doorgevoerd, creatieve oplossingen gevonden en vaardigheden ontwikkeld. Daarop kan worden voortgebouwd om het onderwijs te verbeteren. Tegelijk heeft de coronacrisis knelpunten en kwetsbaarheden nadrukkelijker aan het licht gebracht. Daaruit zijn belangrijke lessen te trekken, aldus de Onderwijsraad in het rapport Vooruitzien voor … More (G)MR-leden pakken hun rol tijdens coronacrisis. Ervaringen in primair onderwijs

Aanpak overgewicht bij kinderen. Gemeente Amsterdam maakt gebruik van nudging: subtiele duwtjes in de goede richting

Een op de acht kinderen in Nederland is te zwaar. Dit kan ernstige gevolgen hebben voor hun gezondheid op korte en lange termijn. Daarom zetten gemeenten stevig in op het voorkomen en terug- dringen van overgewicht bij deze kinderen. Omdat in Amsterdam zelfs een op de vijf kinderen te zwaar is, heeft de gemeente met … More Aanpak overgewicht bij kinderen. Gemeente Amsterdam maakt gebruik van nudging: subtiele duwtjes in de goede richting

Schoolreisjes geschrapt, omdat ouders minder willen helpen?

Ouders van leerlingen in het basisonderwijs zijn steeds moeilijker enthousiast te maken voor het begeleiden van schoolreisjes, helpen bij schoolfeestjes en andere activiteiten. Meer dan de helft van de leraren schrapt om die reden regelmatig extra projecten of activiteiten, blijkt uit een woensdag verschenen onderzoek van DUO Onderwijsonderzoek & Advies en onderwijsvakblad Didactief. Voor het onderzoek … More Schoolreisjes geschrapt, omdat ouders minder willen helpen?

Interview in VBS-Magazine

  In maart verschijnt een interview in het magazine voor de Verenigde Bijzondere Scholen voor Onderwijs op Algemene Grondslag (VBS) over ouderbetrokkenheid in het onderwijs. Bij VBS zijn zo’n 200 schoolbesturen en rond de 400 scholen uit het speciaal, primair en voortgezet onderwijs aangesloten.