Gelijke onderwijskansen en het doorstroomrecht van leerlingen

In gesprek met Paul Rosenmöller, voorzitter VO-Raad, Miek Laemers, hoogleraar onderwijsrecht afdeling Staats-en bestuursrecht bij de Vrije Universiteit, Jordy Klaas, voorzitter LAKS en Ton van Haperen, leraar economie, lerarenopleider en publicist. Artikel verschijnt volgende maand in MR Magazine, uitgever Wolters Kluwer. Ontwikkelingen, uitdagingen, ervaringen en lessen – Wat zijn nieuwe ontwikkelingen en uitdagingen wat betreft ouderbetrokkenheid … More Gelijke onderwijskansen en het doorstroomrecht van leerlingen

Wat zijn de voor- en nadelen van overblijfroosters in het onderwijs?

Bijna elke basisschool biedt leerlingen de gelegenheid tussen de middag over te blijven, omdat steeds meer ouders buitenshuis werken. Het aantal basisscholen dat een continurooster invoert, neemt dan ook sterk toe. Een deel van de scholen gaat een stap verder en wil het vijf-gelijke-dagen rooster invoeren. Wat zijn de voor- en nadelen van deze roosters? … More Wat zijn de voor- en nadelen van overblijfroosters in het onderwijs?

Van werkdruk naar werkgeluk in het onderwijs. Wat zijn 5 basisingrediënten bij inspraak?

Werkdruk kun je aanpakken door deze te verlagen, maar het is misschien nog belangrijker om te kijken hoe je het werkgeluk kunt verhogen. Leraren die gelukkig zijn in hun werk, zijn goud waard voor de school. Ze zijn actiever, productiever en minder vaak ziek. Maar wat voor leraren geldt, geldt ook voor leden van inspraakorganen. Wat is … More Van werkdruk naar werkgeluk in het onderwijs. Wat zijn 5 basisingrediënten bij inspraak?