‘Betrek ouders bij studiekeuze’. Liemers College kiest voor integrale aanpak

Het Liemers College in Zevenaar wil samen met ouders de leerlingen in staat stellen bewuste keuzes te maken bij hun schoolloopbaan. Dit leidt tot meer studiesucces, meer studieplezier, minder voortijdige schoolverlaters en lagere kosten. Goede communicatie en het delen van verwachtingen van leraren, mentoren, ouders en leerlingen is belangrijk om het gewenste resultaat te bereiken. … More ‘Betrek ouders bij studiekeuze’. Liemers College kiest voor integrale aanpak

Medezeggenschap, excellente school en achterstandssituatie

Een doorsnee school in een achterstandswijk zou kunnen transformeren tot een ‘excellente school’ door aandacht te schenken aan uitbreiding van de leertijd, effectiever invullen van de onderwijstijd, verbeteren van het professioneel klimaat, het stimuleren van onderwijsondersteunend gedrag van ouders thuis en …… medezeggenschap! Zie artikel ‘Naar een excellente school in achterstandssituatie’. Klik om toegang te … More Medezeggenschap, excellente school en achterstandssituatie