The state of parental involvement and parental participation in the Netherlands

Conference Better Together; Family, School and community partnership in urban context Parental involvement and parental participation Frederik Smit gives a workshop on the state of parental involvement and parental participation in the Netherlands. The offering of opportunities for parents to participate in the education of their children has been found to exert a positive influence … More The state of parental involvement and parental participation in the Netherlands

Frederik Smit geeft inleiding miniconferentie Ouderbetrokkenheid Gemeente Nijmegen

Miniconferentie Ouderbetrokkenheid Gemeente Nijmegen • Wat werkt er wel en niet bij vormen van ouderbetrokkenheid? • Wat zijn de effecten van initiatieven om de relatie ouders-school te optimaliseren? • Welke lessen kunnen ouders, schoolbesturen, medezeggenschapsraden, ouderraden, oudercommissies, directies, leraren en de gemeente Nijmegen hieruit trekken? Wanneer? 19 mei 2016

Onderwijs aan kinderen van asielzoekers, vluchtelingen en arbeidsmigranten

Enorme uitdaging Het aantal asielzoekers en vluchtelingen naar Nederland is het afgelopen jaar fors toegenomen. Hun kinderen en ook die van grote aantallen arbeidsmigranten zijn leerplichtig. Het Nederlandse onderwijs staat voor een enorme uitdaging. Hoe worden de kinderen opgevangen in het onderwijssysteem, zodat ze snel de taal leren en integreren in de Nederlandse samenleving? MR … More Onderwijs aan kinderen van asielzoekers, vluchtelingen en arbeidsmigranten

Samenwerking ouders en (voor)school in Arnhem

Onderzoek Frederik Smit heeft samen met Menno Wester en Jos van Kuijk een eerste meting uitgevoerd naar de stand van zaken wat betreft de samenwerking tussen ouders, peuterspeelzalen en de eerste twee groepen van de basisscholen in Arnhem. Wat zijn de gepercipieerde effecten op kinderen? Rapport Smit, F., Wester, M. & Kuijk, J. van (2015). … More Samenwerking ouders en (voor)school in Arnhem

Hoe haal je het beste uit jezelf, de (G)MR en de schoolorganisatie?

Frederik Smit geeft op 19 april in de Jaarbeurs in Utrecht een workshop over de Wet medezeggenschap op scholen. Sinds 2007 is de Wet medezeggenschap op scholen (WMS) van kracht. Van meet af aan is een zorgpunt van medezeggenschapsraden dat schoolleiders en besturen zich niet aan de wet houden, met name wat betreft de informatieverstrekking. … More Hoe haal je het beste uit jezelf, de (G)MR en de schoolorganisatie?

Onderwijstijd en onderwijskwaliteit

Internationale literatuurstudie In opdracht van het ministerie van OCW hebben dr. Frederik Smit, dr. Geert Driessen en drs. Jos van Kuijk – op basis van een internationale literatuurstudie – onderzocht wat de effecten zijn van flexibele/individuele onderwijstijden op de onderwijskwaliteit, i.c. cognitieve en niet-cognitieve effecten bij kinderen. Het accent van het onderzoek lag op evaluatieve … More Onderwijstijd en onderwijskwaliteit