Tijden veranderen. Een nieuw schooltijdenmodel kiezen en invoeren

Geef 9 mei een inleiding op het congres ‘Tijden veranderen. Een nieuw schooltijdenmodel kiezen en invoeren’. Nieuw schooltijdenmodel Steeds meer basisscholen oriënteren zich op de mogelijkheden om van het traditionele schooltijdenmodel naar een ander model over te stappen. Voor een succesvolle invoering dient elke stap zorgvuldig genomen te worden. Variaties en succesfactoren Welke variaties in schooltijden … More Tijden veranderen. Een nieuw schooltijdenmodel kiezen en invoeren

De nieuwe ouderbetrokkenheid van Schiedam tot Midlum

  Binnenkort verschijnt de bundel Ouderbetrokkenheid 7.0. Met voorbeelden van succespraktijken in Schiedam, Vlaardingen, Rotterdam, Den Haag, Amsterdam, Arnhem, Nijmegen …. tot aan Pingjum, Harlingen en Midlum. Wat betekent het optimaler functioneren van educatief partnerschap in peuterspeelzalen, basisscholen, brede scholen, kindcentra en scholen voor voortgezet onderwijs voor kinderen, pedagogisch medewerkers, leraren, ouders, directies, bestuurders, ouderraden, … More De nieuwe ouderbetrokkenheid van Schiedam tot Midlum

Educatief partnerschap ouders en basisschool De Singel in Schiedam

  Op basisschool De Singel in Schiedam ontwikkelen we samen met een ingestelde werkgroep een actieplan ouderbetrokkenheid. In de werkgroep hebben zitting een vertegenwoordiger van Komkids, ouders, personeelsleden, de directie en MR-leden van de basisschool, de peuterspeelzaal en de buitenschoolse opvang, Deze week maken we de balans op en werken we een aantal actiepunten uit. De planning … More Educatief partnerschap ouders en basisschool De Singel in Schiedam

Kanjertraining

Vandaag naar de bestuursvergadering van De Kanjertraining in Almere. De Kanjertraining op school bestaat uit een serie lessen met bijbehorende oefeningen die de leerkracht in de klas op de eigen school geeft. De Kanjertraining is bedoeld om de sfeer in de klas goed te houden (preventief), of te verbeteren (curatief). De Kanjertraining startte in 1996 in … More Kanjertraining