Stelling 1. Bestuurders als groep afzonderlijk bijscholen heeft een averechts effect op de kwaliteit van de medezeggenschap!

Weggegooid geld Het is weggegooid geld om bestuurders afzonderlijk te scholen, ook al worden de bijeenkomsten”gratis” aangeboden. Gratis bijeenkomst medezeggenschap voor bestuurders Bij uitgeverij SWP Amsterdam verschijnt binnenkort van Frederik Smit het boek DE NIEUWE MEDEZEGGENSCHAP. \http://www.swpbook.com/1848#.VdQf6YuNXg

Meesterklassen ouderbetrokkenheid en medezeggenschap

Gemeenten en schoolbesturen Op verzoek van gemeenten en schoolbesturen starten we na de zomervakantie weer met inspirerende Meesterklassen ouderbetrokkenheid en medezeggenschap voor het primair en voortgezet onderwijs. Doelgroepen voor wie de cursussen zijn bedoeld • Ouderbetrokkenheid: schoolteams, directeuren PO en VO • Medezeggenschap: medezeggenschapsraden, directeuren en besturen PO en VO Aanvangsniveau waarvan wordt uitgegaan • … More Meesterklassen ouderbetrokkenheid en medezeggenschap

Vereniging voor Christelijk Voortgezet Onderwijs te Rotterdam en omgeving

Op donderdag 15 september 2016 lever ik een bijdrage aan de Jaaropening van de Vereniging voor Christelijk Voortgezet Onderwijs te Rotterdam en omgeving (CVO). De kickoff van het schooljaar staat in het teken van het onderwerp Onderwijs maak je samen: samenwerking ouders en school. https://mail.google.com/mail/u/0/?tab=wm#inbox/15709cc9a56968f9?projector=1

De medezeggenschapsraad is van iedereen. Directe democratie op scholen voor persoonlijk onderwijs

Creatieve oplossingen De landelijke overheid heeft het uiterst moeilijk gemaakt om een nieuwe school te stichten. De Stichting voor Persoonlijk Onderwijs heeft hiervoor een creatieve oplossing gevonden. En dat geldt ook voor de medezeggenschap. De scholen, het zijn er inmiddels drie, voor persoonlijk onderwijs hanteren een vorm van directe democratie: alle personeelsleden, ouders en leerlingen … More De medezeggenschapsraad is van iedereen. Directe democratie op scholen voor persoonlijk onderwijs

Niet teveel medezeggenschap want god wijst bestuurders aan

href=”https://frederiksmit.files.wordpress.com/2016/07/god3.jpg”> http://www.advalvas.vu.nl/nieuws/niet-teveel-medezeggenschap-want-god-wijst-bestuurders-aan ‘Liever Heilige Geest dan meer inspraak in onderwijs’ Vrijwel alle politieke partijen zijn blij dat medezeggenschapsraden meer invloedsmogelijkheden krijgen in het hoger onderwijs. Maar bij twee christelijke hogescholen zijn studenten minder enthousiast. Ook de Eerste Kamer stemde onlangs in met het wetsvoorstel versterking bestuurskracht. Alleen de PVV en de SGP zien meer invloed … More Niet teveel medezeggenschap want god wijst bestuurders aan