Omgaan met agressie en pesten. Werken aan sociale veiligheid van leraren en leerlingen

Een school dient voor iedereen een veilige plek te zijn om te leren en te werken. Hoe staat het met de sociale veiligheid van leerlingen en leraren in het onderwijs? Wat zijn kenmerken van beter presterende scholen met een veilig en open school- en klasklimaat? Welke belangrijke rol kan de medezeggenschapsraad hierbij spelen? In gesprek … More Omgaan met agressie en pesten. Werken aan sociale veiligheid van leraren en leerlingen