Onderwijsinspectie: meer focus op basisvaardigheden. Vergroot vakinhoudelijke en didactische expertise van leraren en schoolleiders 

Steeds meer leerlingen verlaten het onderwijs zonder dat zij goed kunnen lezen, schrijven en rekenen en dat percentage stijgt nog elk jaar. De Onderwijsinspectie concludeert in de Staat van het Onderwijs 2022 dat als scholen deze gestage achteruitgang willen keren, ze moeten focussen op de basisvaardigheden taal en rekenen. Ook moeten ze meer aandacht besteden aan … More Onderwijsinspectie: meer focus op basisvaardigheden. Vergroot vakinhoudelijke en didactische expertise van leraren en schoolleiders