Samenwerking met ouders?

  Schrijf een bijdrage voor het Pedagogisch curriculum voor het jonge kind. De opdracht betreft het schrijven van een tekst over het item Samenwerking met ouders. In 2016 heeft Bureau Kwaliteit Kinderopvang (BKK) in overleg met en opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) het voortouw genomen in de ontwikkeling van een Pedagogisch … More Samenwerking met ouders?

Masterclass ouderbetrokkenheid Penta College CSG De Oude Maas in Spijkenisse

Op 9 maart 2017, Penta Oude Maas Spijkenisse        Partnerschap ouders en school In opdracht van de Vereniging voor Christelijk Voortgezet Onderwijs te Rotterdam en omgeving organiseren we  een masterclass gericht op educatief partnerschap van ouders en school, onderwijsondersteunend gedrag van ouders en de doorgaande lijn/beroepsoriëntatie/schoolkeuze van leerlingen. Voor wie? Bestemd voor directies, … More Masterclass ouderbetrokkenheid Penta College CSG De Oude Maas in Spijkenisse

It takes two to tango

Presenteer op het 12e Jaarcongres Brede School op 11 april a.s. in de Jaarbeurs in Utrecht een nieuwe interactieve aanpak om de medezeggenschap op scholen te optimaliseren. Deelnemers krijgen inzicht hoe zij effectiever kunnen meepraten en meebeslissen met het bestuur en contacten onderhouden met de raad van toezicht en de achterban. De methode biedt handvatten om … More It takes two to tango

Actieplan Optimaliseren Educatief Partnerschap Ouders en basisschool De Singel in Schiedam

In opdracht van basisschool De Singel in Schiedam ontwikkelen we samen met een ingestelde werkgroep een actieplan ouderbetrokkenheid. In de werkgroep hebben zitting ouders, personeelsleden, peuterspeelzaal, buitenschoolse opvang, de directie, MR-leden, vertegenwoordiger van Komkids. De planning is dat het plan voor de zomervakantie is opgesteld.

Medezeggenschap en vertrouwen

‘We moeten elkaar weer kunnen vertrouwen’, zei Jan Terlouw in De Wereld Draait Door begin december. Zijn appèl op politici om eerlijk te zijn en verantwoordelijkheid te nemen riep veel reacties op. Voor (g)mr-leden zijn aspecten als vertrouwen, betrouwbaarheid, eerlijkheid en competent zijn eveneens belangrijk. In relatie tot de achterban, maar ook tot het bestuur … More Medezeggenschap en vertrouwen