Wat zijn succesfactoren voor optimaliseren medezeggenschap? Goed leiderschap en psychologische veiligheid

Hardnekkige knelpunten in het functioneren van de medezeggenschap zijn dat directies en schoolbesturen de (g)mr te laat of soms helemaal niet informeren waardoor een goede voorbereiding op de besluitvorming niet mogelijk is. De professionaliteit van inspraakorganen te wensen overlaat en dat (g)mr-leden hun kennis en ervaring niet optimaal inzetten om als gelijkwaardige gesprekspartners met de … More Wat zijn succesfactoren voor optimaliseren medezeggenschap? Goed leiderschap en psychologische veiligheid