Versterking van het burgerschapsonderwijs. Naar meer tegenmacht van leerlingen

Er is een afnemende binding van jongeren met de samenleving en Nederlandse leerlingen blijven internationaal gezien achter in burgerschapskennis. Scholen besteden wel aandacht aan burgerschap, maar doen dat volgens de Inspectie van het Onderwijs over het algemeen weinig doelgericht. Op 1 augustus 2021 is de Wet verduidelijking burgerschap in het funderend onderwijs ingevoerd. Met de aanscherping … More Versterking van het burgerschapsonderwijs. Naar meer tegenmacht van leerlingen