Masterclasses educatief partnerschap ouders en school

oudercommissie

De masterclassses zijn bestemd voor directies, leraren, mentoren, leden van medezeggenschapsraden, ouderraden en oudercontactpersonen werkzaam in het primair en voortgezet onderwijs..

Trainer
dr. Frederik Smit

Wanneer?
Start september 2020.