Masterclasses educatief partnerschap ouders en school

oudercommissie

De masterclassses zijn bestemd voor directies, leraren, mentoren, leden van medezeggenschapsraden, ouderraden en oudercontactpersonen werkzaam bij de Vereniging voor Christelijk Voortgezet Onderwijs te Rotterdam en omgeving.

Opgave voor een van de volgende masterclasses bij Linda van Gink: l.gink@cvo.nl

Trainer
dr. Frederik Smit

Wanneer?
Woensdag 18 januari 2017, 16.30 – 18.30 uur, op de Calvijn Focus Beroepsacademie in Barendrecht.
Donderdag 9 maart 2017, 16.30 – 18.30 uur, op Penta De Oude Maas in Spijkenisse.

Literatuur
Frederik Smit (2017). Ouderbetrokkenheid 7.0. Creatieve samenwerking ouders, school en buurt. Amsterdam: Uitgeverij SWP.
Frederik Smit (2017). De nieuwe medezeggenschap in het onderwijs. Amsterdam: Uitgeverij SWP.
Frederik Smit (2014). Medezeggenschap en kwaliteitsverbetering van het onderwijs. Amsterdam: Uitgeverij SWP.
Frederik Smit (2013). Medezeggenschap en onderwijs. Succesfactoren voor invloed van leraren, ouders en leerlingen op bestuursbeleid. Amsterdam: Uitgeverij SWP.
Frederik Smit (2012). Ouders en school. Succesfactoren voor betrokkenheid. Amsterdam: Uitgeverij SWP.