Gelijke onderwijskansen en het doorstroomrecht van leerlingen

In gesprek met Paul Rosenmöller, voorzitter VO-Raad, Miek Laemers, hoogleraar onderwijsrecht aan de Vrije Universiteit, Jordy Klaas, voorzitter LAKS en Ton van Haperen, leraar economie, lerarenopleider en publicist. Artikel verschijnt februari 2019 in MR Magazine, uitgever Wolters Kluwer. Ontwikkelingen, uitdagingen, ervaringen en lessen  – Wat zijn nieuwe ontwikkelingen en uitdagingen wat betreft ouderbetrokkenheid en medezeggenschap in … More Gelijke onderwijskansen en het doorstroomrecht van leerlingen