Medezeggenschap en de school als waardegemeenschap

In gesprek met een toonaangevende (academische) jurist, een pedagogisch medewerker en een hoogleraar over medezeggenschap en de school als pedagogische waardegemeenschap. Wat is de meerwaarde van de ontwikkeling van de school als waardegemeenschap? Zijn er grenzen aan de mate van betrokkenheid en inspraak van ouders, personeel en leerlingen? Wat kunnen we leren van buitenlandse ervaringen? … More Medezeggenschap en de school als waardegemeenschap

Interview in VBS-Magazine

  Deze maand verschijnt een interview in het magazine voor de Verenigde Bijzondere Scholen voor Onderwijs op Algemene Grondslag (VBS) over ouderbetrokkenheid in het onderwijs. Bij VBS zijn zo’n 200 schoolbesturen en rond de 400 scholen uit het speciaal, primair en voortgezet onderwijs aangesloten.

Schooltijden vaker op de schop

De traditionele basisschooltijden zijn op hun retour, blijkt uit een onderzoek van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). Basisscholen stappen steeds vaker over op alternatieve roosters, terwijl het effect op leerlingen nauwelijks onderzocht is. Ge├»nterviewd door Arjan van der Linden in het Nederlands Dagblad, 24 januari 2018. https://www.nd.nl/nieuws/nederland/schooltijden-vaker-op-de-schop.2914267.lynkx