Ouderbetrokkenheid 7.0. Hyperparenting, good enough parenting, of thuisblijfmoeder?

Hyperparenting is een steeds vaker voorkomend fenomeen: de focus van bepaalde groepen moeders op kwaliteitstijd, veel sociale, culturele en sportieve activiteiten en het extra stimuleren van hun kind passen in dit beeld. Competitie Er lijkt een stille competitie gaande onder ouders onderling. Ouders willen het allemaal té goed doen, te snel en vooral ook lonend. In … More Ouderbetrokkenheid 7.0. Hyperparenting, good enough parenting, of thuisblijfmoeder?