Medezeggenschap en vertrouwen

‘We moeten elkaar weer kunnen vertrouwen’, zei Jan Terlouw in De Wereld Draait Door begin december. Zijn appèl op politici om eerlijk te zijn en verantwoordelijkheid te nemen riep veel reacties op. Voor (g)mr-leden zijn aspecten als vertrouwen, betrouwbaarheid, eerlijkheid en competent zijn eveneens belangrijk. In relatie tot de achterban, maar ook tot het bestuur … More Medezeggenschap en vertrouwen