Smartphones weren in de klas? Naar een doordacht beleid 

De Tweede Kamer wil een landelijk verbod op smartphones in de klas. Minister Dennis Wiersma gaat in gesprek met scholen over hoe een mogelijk verbod vorm te geven. Een ingezonden stuk van economieleraar Ton van Haperen in NRC en de tv-uitzending van Arjen Lubach over smartphones hebben in het onderwijs de discussie gestimuleerd om van … More Smartphones weren in de klas? Naar een doordacht beleid 

De opmars van de warme schoollunch. Naar een krachtig en samenhangend overheidsbeleid 

Leerlingen presteren beter op school als ze gezonder eten. Hersenen hebben, net als andere organen voedingsstoffen nodig om goed te kunnen functioneren. Kinderen krijgen echter doorgaans te weinig groenten, fruit en volkoren binnen. Ongeveer de helft van de Nederlandse kinderen eet maar dagelijks genoeg (150 gram) groenten. En veel ouders lukt het niet om hun … More De opmars van de warme schoollunch. Naar een krachtig en samenhangend overheidsbeleid 

Wat zijn succesfactoren voor optimaliseren medezeggenschap? Goed leiderschap en psychologische veiligheid

Hardnekkige knelpunten in het functioneren van de medezeggenschap zijn dat directies en schoolbesturen de (g)mr te laat of soms helemaal niet informeren waardoor een goede voorbereiding op de besluitvorming niet mogelijk is. De professionaliteit van inspraakorganen te wensen overlaat en dat (g)mr-leden hun kennis en ervaring niet optimaal inzetten om als gelijkwaardige gesprekspartners met de … More Wat zijn succesfactoren voor optimaliseren medezeggenschap? Goed leiderschap en psychologische veiligheid

Kamerlid Lisa Westerveld: ‘Dicht de kloof tussen bestuur en medezeggenschap’ 

Op veel scholen heeft de medezeggenschap onvoldoende slag- en daadkracht. Bovendien staan de meeste leden van inspraakorganen al op 1-0 achterstand, omdat op directie- en bestuursniveau mensen werken met doorgaans veel meer expertise op het gebied van wet- en regelgeving en financiën. Wat betekent het aannemen van een amendement van Lisa Westerveld in de Tweede Kamer om … More Kamerlid Lisa Westerveld: ‘Dicht de kloof tussen bestuur en medezeggenschap’ 

Geef kinderen de ruimte! Overbescherming, prestatiedruk en bemoeienis van ouders

In Nederland zijn ouders de afgelopen jaren nauwer betrokken bij de school van hun kind en zijn leraren meer op hun vingers zijn gaan kijken. Een ruime meerderheid van de leerkrachten in het basisonderwijs is ontevreden over de sterke bemoeienis van ouders met hun begeleiding. In het voortgezet onderwijs zorgt prestatiedruk voor meer angst, gepieker en depressieve … More Geef kinderen de ruimte! Overbescherming, prestatiedruk en bemoeienis van ouders

Klimaatverandering: eco op school. Actiegerichte participatie van leerlingen

De aarde warmt op, oceanen slibben dicht met plastic, insecten en vogels sterven in rap tempo uit. 70 procent van de kinderen en jongeren in Nederland maakt zich zorgen om klimaatverandering: angst en verdriet noemen zij hun meest voorkomende gevoelens; sommigen liggen er letterlijk wakker van. Een recent Unicef-rapport wijst op de grote impact van de … More Klimaatverandering: eco op school. Actiegerichte participatie van leerlingen

Onderwijsinspectie: meer focus op basisvaardigheden. Vergroot vakinhoudelijke en didactische expertise van leraren en schoolleiders 

Steeds meer leerlingen verlaten het onderwijs zonder dat zij goed kunnen lezen, schrijven en rekenen en dat percentage stijgt nog elk jaar. De Onderwijsinspectie concludeert in de Staat van het Onderwijs 2022 dat als scholen deze gestage achteruitgang willen keren, ze moeten focussen op de basisvaardigheden taal en rekenen. Ook moeten ze meer aandacht besteden aan … More Onderwijsinspectie: meer focus op basisvaardigheden. Vergroot vakinhoudelijke en didactische expertise van leraren en schoolleiders 

Sociale veiligheidsbeleid een papieren tijger? De school als werkplek van geborgenheid én dapperheid

Elke leerling moet zich vrij en veilig kunnen voelen op school. Het moet een plek zijn waar ze zich kunnen ontwikkelen en ontdekken wie ze zijn. De veiligheidsmonitor 2021 laat zien dat het vaak goed gaat, maar er blijken ook nog altijd tienduizenden leerlingen te worden gepest en lastiggevallen. De documentaire ‘Eindeloos gepest’ laat zien welke ultieme consequentie … More Sociale veiligheidsbeleid een papieren tijger? De school als werkplek van geborgenheid én dapperheid

Gelijke kansen een uitdaging? Laat leerlingen ontdekken wat ze écht interessant vinden 

Na tientallen jaren onderwijsachterstandenbeleid lijken portemonnee en diploma van ouders nog steeds bepalend voor het schoolniveau van hun kinderen. De veelgeprezen documentaireserie ‘Klassen’ toont dat sociale afkomst onverminderd van invloed is op de schoolloopbaan van kinderen, tussen scholen standsverschillen bestaan en de kansenongelijkheid in het onderwijs lijkt toe te nemen. Kabinet Rutte IV heeft kansengelijkheid … More Gelijke kansen een uitdaging? Laat leerlingen ontdekken wat ze écht interessant vinden 

Onderwijs als een avontuurlijke reis. Hoe geef je ruim baan aan verwondering, nieuwsgierigheid en verbeelding?

In het onderwijs gaat het niet alleen om het effectief vullen van een emmer met kennis, maar ook om te focussen op persoonsvorming. Waarom maken we van het onderwijs geen avontuurlijke reis waarvan de bestemming niet vooraf exact vastligt? Besteed op basisscholen meer aandacht aan vakgebieden als filosofie, bewegingsonderwijs en culturele vorming. Maar is dit … More Onderwijs als een avontuurlijke reis. Hoe geef je ruim baan aan verwondering, nieuwsgierigheid en verbeelding?