Onderwijstijd, leertijd, onderwijskwaliteit

unknown

Leerrendement
Onderzoeken laten zien dat het leerrendement van het onderwijs primair wordt beïnvloed door wat er didactisch in de klas gebeurt op het gebied van leren en instructie. De tijd die leerlingen aan leertaken besteden om zich de leerinhouden eigen te maken is een van de krachtigste voorspellers van de leerresultaten. De kernvraag is: hoe die leertijd effectief te besteden in het onderwijs?

Zie artikelen van Frederik Smit in MR magazine over ”Flexibilisering van het onderwijs” en ”Andere tijden in het onderwijs”.

http://www.slideshare.net/frederiksmit/edit_my_uploads

http://nos.nl/artikel/2013753-steeds-minder-basisscholen-met-traditionele-onderwijstijden.html

Internationale literatuurstudie
In opdracht van het ministerie van OCW heeft Frederik Smit en een paar collega’s – op basis van een internationale literatuurstudie – onderzocht wat de effecten zijn van flexibele/individuele onderwijstijden op de onderwijskwaliteit, i.c. cognitieve en niet-cognitieve effecten bij kinderen. Het accent van het onderzoek lag op evaluatieve studies waarin op wetenschappelijke wijze en volgens gangbare methodologisch standaarden effecten van variaties in onderwijstijd en onderwijskwaliteit waren bepaald.

Kamerbrief over flexibilisering onderwijstijd
Het onderzoeksrapport over flexibilisering van het onderwijs is op 27 april 2016 door staatssecretaris Sander Dekker naar de Tweede Kamer verstuurd.
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2016/04/07/kamerbrief-over-flexibilisering-onderwijstijd-primair-onderwijs
Unknown


Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s