Bottom-up benadering medezeggenschap onderwijs

images

Draagvlak
Steeds meer scholen zoeken naar nieuwe manieren om in dialoog met ouders, leerlingen en personeelsleden draagvlak voor beleid te ontwikkelen.

Bij uitgeverij SWP Amsterdam verschijnt binnenkort van Frederik Smit het boek:

DE NIEUWE MEDEZEGGENSCHAP
Sinds 2007 is de Wet medezeggenschap op scholen van kracht. Van meet af aan is een zorgpunt van medezeggenschapsraden dat schoolleiders en besturen zich niet aan de wet houden, met name wat betreft de informatieverstrekking. Directies en besturen op hun beurt vinden dat de toegevoegde waarde van de raad vaak nihil is, omdat ze geen inhoudelijk tegenspel krijgen van de raad.

Checks and balances
De taak van de onderwijsnspectie is, zoals sinds 2014 vastgelegd in de Wet op het onderwijstoezicht (WOT), het functioneren van de medezeggenschap te onderzoeken als er signalen zijn dat de ‘checks and balances’ binnen de instelling en het interne toezicht hierop niet goed functioneren, waardoor bijvoorbeeld risico’s voor de onderwijskwaliteit kunnen ontstaan.

Kernvragen
Volgens de onderwijsinspectie zijn kernvragen bij de medezeggenschap op bestuurs- en schoolniveau:

  • Wordt er daadwerkelijk tegenspraak georganiseerd?
  • Maakt de medezeggenschap gebruik van zijn bevoegdheden ten aanzien van advies en instemming?
  • Wordt de medezeggenschap aantoonbaar serieus genomen?
  • Draagt de medezeggenschap een lid van de raad van toezicht voor?
  • Vergaderen intern toezicht en medezeggenschap minimaal eens per jaar zonder het bestuur?
  • Verantwoorden bestuur, intern toezicht en (gemeenschappelijke) medezeggenschapsraad zich jaarlijks door middel van het jaarverslag?

Praktische handvatten
In deze uitgave geeft de auteur medezeggenschapsraden praktische handvatten om de inspraak te optimaliseren en serieus genomen te worden door directies en en besturen.

http://www.swpbook.com/1848#.VdQf6YuNXg
http://www.swpbook.com/1588#.WCVqMndx-t8
http://www.swpbook.com/1587#.WCVqk3dx-t8

unknown-1
unknown-2


Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s