100 manieren hoe (bijna) alle ouders de schoolprestaties van hun kind kunnen verbeteren!

Bron: Uitgeverij Sweelinck & De Boer, uitgever van http://www.Wijzeroverdebasisschool.nl

Bron: Charles Desforges & Alberto Abouchaar (2003). The Impact of Parental Involvement, Parental Support and Family Education on Pupil Achievements and Adjustment: A Literature Review. https://www.nationalnumeracy.org.uk/sites/default/files/the_impact_of_parental_involvement.pdf

Hoogleraar Michael Merry en onderwijsonderzoeker Geert Driessen hebben volkomen gelijk dat het onderwijs geen gelijke kansen biedt en dat ouders het verschil kunnen maken (O&D, 11 juni).  Scholen zouden niet te bescheiden moeten zijn om alle ouders te vragen zich in te zetten voor de schoolprestaties van hun kind, met hen samen te werken om de ontwikkelingskansen, de schoolloopbaan en het welbevinden van de leerlingen te optimaliseren.

Succesfactoren
– Schoolteams een visie ontwikkelen op partnerschap van school, ouders en buurt.
– Schoolteams in samenspraak met ouders randvoorwaarden creëren dat (bijna) alle ouders de schoolprestaties van hun kind kunnen verbeteren.
– Ouders verantwoordelijkheid nemen voor de schoolcarrière van hun kind.
– Participatie van ouders in de ouderraad en medezeggenschapsraad vergroten.
– Ouders thuis hun kind (leren) begeleiden bij hun schoolloopbaan.
– Lessen trekken uit succesvolle aanpakken in Finland, Amerika en China.
– Ouders optimaal participeren bij loopbaanoriëntatie en – begeleiding.
– Ouders inschakelen bij dreigende schooluitval.
– Laaggeletterdheid van ouders en taalstimulering bespreekbaar maken.
– Vormen van ouderbetrokkenheid flexibel organiseren.
– Scholen sociaal kapitaal van ouders optimaal benutten.

Volg op uw school een Masterclass Ouders en School:

100 manieren hoe (bijna) alle ouders de schoolprestaties van hun kind kunnen verbeteren!

Uitgaven
– Frederik Smit (2017). De nieuwe medezeggenschap in het onderwijs. Leren verlangen naar de eindeloze zee. Amsterdam: SWP.
– Frederik Smit (2014). Medezeggenschap en kwaliteitsverbetering van het onderwijs. Praktische toelichting Wet medezeggenschap op scholen. Amsterdam: SWP.
– Frederik Smit (2013). Medezeggenschap en onderwijs. Succesfactoren voor invloed van leraren, ouders en leerlingen op bestuursbeleid. Amsterdam: SWP.
– Frederik Smit (2012). Ouders en school. Succesfactoren voor betrokkenheid. Amsterdam: SWP.

https://www.swpbook.com/boeken/21/onderwijs/1848/de-nieuwe-medezeggenschap-in-het-onderwijshttps://www.swpbook.com/boeken/21/onderwijs/1587/medezeggenschap-en-kwaliteitsverbetering-van-het-onderwijshttps://www.swpbook.com/boeken/21/onderwijs/1588/medezeggenschap-en-onderwijshttps://www.swpbook.com/boeken/114/onderwijs-algemeen/1572/ouders-en-school


Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s