Niet teveel medezeggenschap want god wijst bestuurders aan

href=”https://frederiksmit.files.wordpress.com/2016/07/god3.jpg”>God3

http://www.advalvas.vu.nl/nieuws/niet-teveel-medezeggenschap-want-god-wijst-bestuurders-aan

‘Liever Heilige Geest dan meer inspraak in onderwijs’

Vrijwel alle politieke partijen zijn blij dat medezeggenschapsraden meer invloedsmogelijkheden krijgen in het hoger onderwijs. Maar bij twee christelijke hogescholen zijn studenten minder enthousiast.

Ook de Eerste Kamer stemde onlangs in met het wetsvoorstel versterking bestuurskracht. Alleen de PVV en de SGP zien meer invloed voor de medezeggenschapsraden niet zitten.

Bij de Staatkundig Gereformeerde Partij spelen religieuze motieven een grote rol. ‘God heeft alle gezag’, verklaarde senator Peter Schalk in het debat, ‘en Hij bekleedt mensen met gezag. Daar moet je heel zorgvuldig mee omgaan.’

Zuinig
Gereformeerde studenten zien dat ook zo, zegt student Hans van Belzen, lid van de medezeggenschap van Driestar hogeschool. ‘Vanuit de Bijbel kennen we God als een god van orde’, legt hij uit. ‘God heeft ervoor gezorgd dat wij onze bestuurders hebben. Dat vinden we heel mooi en daarom willen we er zuinig op zijn.’

Dus handelt zijn medezeggenschapsraad vanuit vertrouwen in het bestuur van de hogeschool. Hij is dan ook niet van plan om gebruik te maken van de grotere macht die de raad in de wet is toebedeeld. Tegen een begroting stemmen? ‘Wij kiezen er liever voor om heel vroeg betrokken te zijn bij het beleid en dan al te zeggen: kijk, hier zouden wij iets anders doen. Dat geeft veel minder problemen.’

Hij begrijpt best waarom de SGP tegen het wetsvoorstel heeft gestemd. ‘De SGP vreest dat de medezeggenschapsraad op de stoel van het bestuur gaat zitten. Maar op onze hogeschool is daar geen sprake van door onze visie op medezeggenschap.’

Zoiets geldt ook voor de Christelijke Hogeschool Ede. De nieuwe wet is voor de CHE op de meeste punten overbodig, zegt voorzitter Jelle Hooijer van de studentenhogeschoolraad. Zijn raad mag namelijk verregaand meedenken over het beleid. En al klinkt dat mooi, het heeft volgens hem ook nadelen: ‘Het drijft de medezeggenschap in een hoek als er fouten worden gemaakt.’ Want dan wordt niet alleen het bestuur van de hogeschool verantwoordelijk gehouden, maar de medezeggenschap ook. ‘Dit is voor ons reden om juist afstand te nemen, om onze medezeggenschapsrol onafhankelijk uit te voeren.’

Dankbaar
Bestuurders kunnen de hogeschool beter besturen dan studenten, vat hij samen. En ja, die overtuiging heeft ook een religieuze achtergrond. ‘Het gaat inderdaad om de acceptatie van het gezag van het bestuur van de hogeschool. Wij zijn dankbaar dat we gesteund zijn in het vertrouwen dat God alles zal blijven besturen en onderhouden op de manier die Hij wenst. Als zowel college van bestuur als de medezeggenschap in die grondhouding samenwerkt, is er ook onderling vertrouwen tot goede uitkomsten.’

Het gaat in een christelijke medezeggenschapsraad anders dan in andere raden, denkt Van Belzen van de Driestar. Hij heeft wel eens een bijeenkomst bezocht van het Studenten Overleg Medezeggenschap (SOM), waar raden van allerlei hogescholen hun problemen en ideeën met elkaar delen. ‘Maar van anderen leren gaat daar moeilijk, omdat die hogescholen zo anders zijn. Alleen al de studentenaantallen: sommige zijn heel groot. Er waren ook raden met een heel kritische houding tegenover hun bestuur. Dan denken wij: moet dat nou zo?’

Heilige Geest
Hij heeft het gevoel dat God de raadsleden helpt in vergadering. ‘Vooraf leest onze voorzitter een stukje uit de Bijbel voor. Wat kunnen we hiervan leren, vragen we dan. Daarna bidden we om zegen voor onze vergadering en dan zingen we. Vervolgens beginnen we. Ik merk achteraf wel eens dat de Heilige Geest me geholpen heeft. Ik stelde een keer een vraag over de gevolgen van het nieuwe leenstelsel voor onze studenten – want die komen uit het hele land en misschien wordt studeren nu te duur voor hen – en toen kreeg ik een moeilijke wedervraag. Ik vond het lastig om goed te reageren, maar het lukte wel. Toen dacht ik: dat kwam niet van mijzelf.’

De nieuwe medezeggenschap in het onderwijs
Frederik Smit
ISBN: 9789088506185
(verschijnt binnenkort)

Info
http://www.swpbook.com/1848#.VdQf6YuNXg


Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s