Jaaropening Vereniging voor Christelijk Voortgezet Onderwijs te Rotterdam en omgeving

Op donderdag 15 september 2016 lever ik een bijdrage aan de Jaaropening van de Vereniging voor Christelijk Voortgezet Onderwijs te Rotterdam en omgeving (CVO). De kickoff van het schooljaar staat in het teken van het thema ‘Onderwijs maak je samen: samenwerking ouders en school’. Binnenkort verschijnt de uitgave Ouderbetrokkenheid 7.0. Creatieve samenwerking tussen ouders, school … More Jaaropening Vereniging voor Christelijk Voortgezet Onderwijs te Rotterdam en omgeving

Meesterklassen ouderbetrokkenheid en medezeggenschap

Gemeenten en schoolbesturen Op verzoek van gemeenten en schoolbesturen starten we na de zomervakantie weer met inspirerende Meesterklassen ouderbetrokkenheid en medezeggenschap voor het primair en voortgezet onderwijs. Doelgroepen voor wie de cursussen zijn bedoeld • Ouderbetrokkenheid: schoolteams, directeuren PO en VO • Medezeggenschap: medezeggenschapsraden, directeuren en besturen PO en VO Aanvangsniveau waarvan wordt uitgegaan • … More Meesterklassen ouderbetrokkenheid en medezeggenschap

Niet teveel medezeggenschap want god wijst bestuurders aan

href=”https://frederiksmit.files.wordpress.com/2016/07/god3.jpg”> http://www.advalvas.vu.nl/nieuws/niet-teveel-medezeggenschap-want-god-wijst-bestuurders-aan ‘Liever Heilige Geest dan meer inspraak in onderwijs’ Vrijwel alle politieke partijen zijn blij dat medezeggenschapsraden meer invloedsmogelijkheden krijgen in het hoger onderwijs. Maar bij twee christelijke hogescholen zijn studenten minder enthousiast. Ook de Eerste Kamer stemde onlangs in met het wetsvoorstel versterking bestuurskracht. Alleen de PVV en de SGP zien meer invloed … More Niet teveel medezeggenschap want god wijst bestuurders aan

Frederik Smit geeft inleiding miniconferentie Ouderbetrokkenheid Gemeente Nijmegen

Miniconferentie Ouderbetrokkenheid Gemeente Nijmegen • Wat werkt er wel en niet bij vormen van ouderbetrokkenheid? • Wat zijn de effecten van initiatieven om de relatie ouders-school te optimaliseren? • Welke lessen kunnen ouders, schoolbesturen, medezeggenschapsraden, ouderraden, oudercommissies, directies, leraren en de gemeente Nijmegen hieruit trekken? Wanneer? 19 mei 2016

Professionalisering partnerschap ouders en school

Schoolteams In september 2016 start Frederik Smit Research & Advies de basiscursus partnerschap ouders en school in het onderwijs. Deze cursus is bestemd voor schoolteams primair onderwijs, voortgezet onderwijs en ROC’s. Waar? Op locatie. Basismateriaal • Onderzoeken in gemeenten als Den Haag, Rotterdam, Schiedam, Vlaardingen, Arnhem. https://itsexpertisecentrum.wordpress.com/2016/03/12/onderzoek-partnerschap-ouders-en-school-in-den-haag/ • Frederik Smit, Ouders en school. Succesfactoren voor … More Professionalisering partnerschap ouders en school