De opmars van de schoolhond. Zorgt Charlie voor meer vrolijkheid en werkgeluk?

De kans bestaat dat als je een school binnenloopt, een vrolijk kwispelende hond je begroet. Dat is helemaal niet zo gek, want steeds meer schooldirecteuren en soms ook leerkrachten nemen hun sociaal opgevoede hond mee naar school en dan gebeurt er iets magisch. Leerlingen en personeel worden geraakt en enthousiast door de onvoorwaardelijke blijheid, affectie, … More De opmars van de schoolhond. Zorgt Charlie voor meer vrolijkheid en werkgeluk?

Versterking van het burgerschapsonderwijs. Naar meer tegenmacht van leerlingen

Er is een afnemende binding van jongeren met de samenleving en Nederlandse leerlingen blijven internationaal gezien achter in burgerschapskennis. Scholen besteden wel aandacht aan burgerschap, maar doen dat volgens de Inspectie van het Onderwijs over het algemeen weinig doelgericht. Op 1 augustus 2021 is de Wet verduidelijking burgerschap in het funderend onderwijs ingevoerd. Met de aanscherping … More Versterking van het burgerschapsonderwijs. Naar meer tegenmacht van leerlingen

De bijlesindustrie. Kunnen we nog zonder?

Bijles was ooit iets voor rijke ouders die extra aandacht regelden voor hun kinderen, omdat ze toch echt het vwo móesten halen. Tegenwoordig maakt ongeveer een op de drie middelbare scholieren en een op de vier basisschoolleerlingen in groep 8 gebruik van aanvullend onderwijs. Om de corona-achterstanden te bestrijden en het lerarentekort op te vangen, … More De bijlesindustrie. Kunnen we nog zonder?

Scholen na de coronacrisis: wat wordt het nieuwe normaal?

Het Nationaal Programma Onderwijs (NPO) is er voor herstel en ontwikkeling van het onderwijs na de coronacrisis. Elke school in het primair en voortgezet onderwijs krijgt per leerling € 701,16 voor een eigen schoolprogramma. De mr speelt een sleutelrol in het besluitvormingsproces bij het opstellen van een schoolprogramma en bij de controle over de besteding van de middelen. Obstakels … More Scholen na de coronacrisis: wat wordt het nieuwe normaal?

Naar meer democratische besluitvorming. ‘Geef ouders zeggenschap in plaats van medezeggenschap’

De besluitvorming op scholen houdt te weinig rekening met de zeggenschap van met name leerlingen en hun ouders. Dat is een gevolg van gebrekkige wetgeving in het onderwijs, zo blijkt uit promotieonderzoek van jurist Gijsbert Leertouwer naar de bestuurlijk-juridische inrichting van scholen. De LAKS-monitor 2020 en de Staat van de Ouder van Ouders & Onderwijs 2021 laten zien dat … More Naar meer democratische besluitvorming. ‘Geef ouders zeggenschap in plaats van medezeggenschap’

Miljardeninjectie in het onderwijs. Het wegwerken van vertragingen en achterstanden door corona en de rol van de mr

Het kabinet heeft op 17 februari 2021 het meerjarige Nationaal Programma Onderwijs gepresenteerd met een ongekend budget van in totaal 5,8 miljard euro voor het primair en voortgezet onderwijs. Dit bedrag is bedoeld voor het inhalen van vertragingen en het ondersteunen van leerlingen in het onderwijs, die het moeilijk hebben als gevolg van schoolsluitingen door … More Miljardeninjectie in het onderwijs. Het wegwerken van vertragingen en achterstanden door corona en de rol van de mr

Gespreid leiderschap. Trend in onderwijs én medezeggenschap

Steeds meer scholen en schoolbesturen kiezen voor gespreid leiderschap. Degene die de meeste expertise heeft en zicht op wat er nodig is, neemt de besluiten. Het stimuleert leraren hoe ze kunnen bijdragen aan de ontwikkeling naar een professionele organisatie en de kwaliteitsverbetering van het onderwijs. Ook in medezeggenschapsraden is vaker sprake van gespreid leiderschap. Wat … More Gespreid leiderschap. Trend in onderwijs én medezeggenschap

De leraar of de leerling centraal? Concepten voor gelukkig werken en leren

Het onderwijs op de Alan Turingschool voor primair onderwijs in Amsterdam is zo georganiseerd dat de werkdruk beheersbaar is en leerkrachten aan hun vak toekomen waardoor ze zich gelukkiger voelen in hun werk. De werkwijze bij Basisschool Klaverblad in Leeuwarden toont aan hoe belangrijk hun aanpak is voor het geluk van hoogbegaafde leerlingen. Op beide … More De leraar of de leerling centraal? Concepten voor gelukkig werken en leren

‘Onderwijsbeleid is ouderwets oorlog van de bovenliggende klassen tegen het soepie, maar lokaal kan dat best’

De landelijke overheid voert al een halve eeuw beleid om onderwijsachterstanden te bestrijden die het gevolg zijn van de thuissituatie van de kinderen. Het lijkt er echter op dat deze achterstanden alleen maar groter worden. Hoe komt dat en hoe kunnen we het tij keren? Basisschool De Singel in Schiedam zet vooral in op ouderbetrokkenheid, … More ‘Onderwijsbeleid is ouderwets oorlog van de bovenliggende klassen tegen het soepie, maar lokaal kan dat best’

Omgaan met agressie en pesten. Werken aan sociale veiligheid van leraren en leerlingen

In het onderwijs heeft jaarlijks heeft ruim een kwart van het personeel te maken met verbale of fysieke agressie van ouders. Een op de tien leerlingen in het basisonderwijs en een op de twintig leerlingen in het voortgezet onderwijs wordt door medeleerlingen gepest. Op de best presterende scholen blijkt een veilig en open school- en klasklimaat … More Omgaan met agressie en pesten. Werken aan sociale veiligheid van leraren en leerlingen