Ouderbetrokkenheid 7.0. De lengte van de zomervakantie heeft geen effect op leerprestaties van kinderen!

zomervakantie

Volgens sommige schoolleiders zijn vaste schooltijden en zes weken schoolvakantie hopeloos uit de tijd. Prof. dr. Sjoerd Karsten, hoogleraar onderwijsbeleid Universiteit van Amsterdam, meldt in Eén Vandaag  dat zes weken zomervakantie te lang is. “Daar is veel onderzoek naar gedaan. Veel leerlingen staan dan echt te lang stil. Het zou beter zijn om die vakantieweken over het jaar te spreiden.” In een recente internationale literatuurstudie is daar niets over terug te vinden.

Waarop baseert Sjoerd Karsten zijn uitspraken?
Heb Karsten gevraagd de studies waar hij naar refereert toe te sturen. Hij verwijst naar het CPB-rapport Kansrijk onderwijsbeleid (2016) p. 167 en p.251 waarin echter niets staat over onderzoek naar effecten van een lange zomervakantie op leerprestaties van leerlingen op Nederlandse scholen. En ook elders in het rapport wordt er met geen woord over gerept.

Conclusie
De uitspraken van Sjoerd Karsten bij Eén Vandaag over de samenhang tussen de lengte va de zomervakantie en de leerlingprestaties op Nederlandse scholen én zijn beleidsaanbevelingen zijn niet op feiten gebaseerd.

Bron:
http://binnenland.eenvandaag.nl/tv-items/76325/zijn_flexibele_schooltijden_het_beste_voor_kinderen_

Verenigde Staten
De scholen in de Verenigde Staten hebben vaak drie maanden zomervakantie (oorspronkelijk om thuis dan mee te werken op het land), met als effect dat met name achterstandsleerlingen er ten gevolge van gebrek aan een onderwijsachtige stimulering op achteruit gaan (Cooper e.a., 1996; 2000). Er worden daarom in zomerscholen veel activiteiten ontwikkeld tijdens de zomervakantie voor (specifieke) groepen van kinderen, vooral achterstandsleerlingen: bijvoorbeeld after school; out of school; summer school; individual; curriculum; program; extended; school holiday.

Nederland
In Nederland bepaalt de overheid wanneer scholen in bepaalde regio’s zomervakantie hebben en bepaalt daarmee ook de lengte van de zomervakantie: zes weken. Voor Nederland zijn op basis van onderzoek van Luyten, Schildkamp & Verachtert (2009) gegevens bekend over de effecten van zes weken zomervakantie op technisch lezen (‘zomerdip’); die bleken er niet te zijn en evenmin namen de verschillen tussen kinderen uit lagere en hogere milieus toe.

Literatuur
– Frederik Smit, Geert Driessen & Jos van Kuijk (2015). Variatie in schooltijd en onderwijskwaliteit. Een internationale literatuurstudie naar effecten van verschillende invullingen van de onderwijstijd op de onderwijskwaliteit. ITS, Radboud Universiteit Nijmegen.
– Frederik Smit (2017, verschijnt in najaar). Ouderbetrokkenheid 7.0. Creatieve samenwerking tussen Ouders, Verkorte Kinderopvang met VVE, Basisschool, Voortgezet Onderwijs en Buurt. Amsterdam: SWP.

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2016/04/07/kamerbrief-over-flexibilisering-onderwijstijd-primair-onderwijs

https://didactiefonline.nl/artikel/flexibel-omgaan-met-onderwijstijd

Discussie:
https://www.linkedin.com/groups/2441631
https://www.linkedin.com/groups/2441136

imagesUnknown

https://www.swpbook.com/boek/1960/ouderbetrokkenheid-7
https://www.swpbook.com/boek/1848/de-nieuwe-medezeggenschap-in-het-onderwijs


Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s