Ouderbetrokkenheid 7.0. Mogen ouders zeggenschap hebben over welke meester of juf voor de klas staat?

Unknown

Ouders hebben formeel niets te zeggen over de keuzes die de schoolleiding maakt welke leerkracht aan welke groep leerlingen lesgeeft. Trouw signaleert onlangs bij ouders de wens om invloed uit te kunnen oefenen op de keuze van de ‘nieuwe juf’ van groep 7.  Is het verstandig om rekening te houden met de wensen van ouders?

Wet
In de Wet medezeggenschap op scholen (WMS) is vastgelegd dat de personeelsgeleding van de medezeggenschapsraad (mr) instemmingsbevoegdheid heeft bij de vaststelling of wijziging van de samenstelling van de formatie op een school. Het bevoegd gezag informeert de oudergeleding over het formatieplan, vermeldt de beweegredenen en ook de verwachte gevolgen voor personeel, ouders en leerlingen.

Schoolleiding
Nadat de personeelsgeleding van de mr heeft ingestemd met het formatieplan, stelt de schoolleiding de verdeling van de personeelsleden over de verschillende functies en taken vast: onder andere welke leerkracht voor welke groep / klas komt te staan.

Discussie:
https://www.linkedin.com/groups/2441631
https://www.linkedin.com/groups/2441136

imagesUnknown

https://www.swpbook.com/boek/1960/ouderbetrokkenheid-7
https://www.swpbook.com/boek/1848/de-nieuwe-medezeggenschap-in-het-onderwijs

Met dank aan Jacqueline Huijsmans voor haar opmerking dat de schoolleiding de bemensing bepaalt!

Bron: https://vrouw.nl/artikel/praat-mee/46822/hoeveel-zeggenschap-hebben-ouders-op-school

Ouderbetrokkenheid is de betrokkenheid van ouders bij de opvoeding en het onderwijs van hun eigen kind thuis (bv. voorlezen, huiswerk begeleiden) en op school (bv. rapportbesprekingen voeren met de leerkracht).

Partnerschap van ouders en school
is de gedeelde verantwoordelijkheid van ouders en de school voor het creëren van optimale omstandigheden voor de ontwikkeling en het leren van kinderen thuis en op school.


Nieuwe uitgave

In het najaar verschijnt van Frederik Smit het boek Ouderbetrokkenheid 7.0. Creatieve samenwerking tussen Ouders, Verkorte Kinderopvang met VVE, Basisschool, Voortgezet Onderwijs en Buurt. Amsterdam: SWP.

Ontwikkelingen, uitdagingen, ervaringen en lessen
– Wat zijn nieuwe ontwikkelingen en uitdagingen in onderwijsland?
– Wat zijn ervaringen met innovatieve aanpakken in onder andere Schiedam, Vlaardingen en Den Haag?
– Welke lessen kunnen we trekken?

Handvatten
Ouderbetrokkenheid 7.0 biedt praktische handvatten voor de onderwijsprofessionals om de ouderbetrokkenheid te optimaliseren.

Discussie:
https://www.linkedin.com/groups/2441631
https://www.linkedin.com/groups/2441136

images

 


2 reacties op ‘Ouderbetrokkenheid 7.0. Mogen ouders zeggenschap hebben over welke meester of juf voor de klas staat?

  1. Dag Frederik,

    Interessante bijdrage. Een aanvulling: de schoolleiding stelt niet de bemensing voor nadat is ingestemd met de kwalitatieve en kwantitatieve indeling van het formatieplan, zoals jij schrijft in deze bijdrage. De schoolleiding bepaalt de bemensing. Met uitzondering van managementfuncties hebben medezeggenschapsorganen geen bevoegdheid met betrekking tot individuele personeelsbenoemingen van bijvoorbeeld docenten en ondersteunend personeel.
    Het vraagstuk van de ouders uit Trouw, is niet via medezeggenschapsregels op te lossen.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s