Jaaropening Vereniging voor Christelijk Voortgezet Onderwijs te Rotterdam en omgeving

Op donderdag 15 september 2016 lever ik een bijdrage aan de Jaaropening van de Vereniging voor Christelijk Voortgezet Onderwijs te Rotterdam en omgeving (CVO). De kickoff van het schooljaar staat in het teken van het thema ‘Onderwijs maak je samen: samenwerking ouders en school’. Binnenkort verschijnt de uitgave Ouderbetrokkenheid 7.0. Creatieve samenwerking tussen ouders, school … More Jaaropening Vereniging voor Christelijk Voortgezet Onderwijs te Rotterdam en omgeving

Ouderbetrokkenheid 7.0

Op basis van de landelijke monitor ouderbetrokkenheid, onderzoek naar ouderbetrokkenheid in Rotterdam, Arnhem en Den Haag én de scholing aan actieteams ouderbetrokkenheid in Schiedam en Vlaardingen verschijnt binnenkort de uitgave ”Ouderbetrokkenheid 7.0. Creatieve samenwerking tussen ouders, school en buurt”. Alle nieuwe ontwikkelingen op een rij met een stappenplan. Ouderbetrokkenheid 7.0. Creatieve samenwerking tussen ouders, school … More Ouderbetrokkenheid 7.0

Naar een plan van aanpak optimaliseren relatie ouders en school Mavo Schravenlant XL Schiedam

> Mavo Schravenlant XL is een kleinschalige school in Schiedam met veel aandacht voor de leerlingen en hun ontwikkelingskansen. Het uitgangspunt van de school is dat leren vloeiend, dynamisch en gevarieerd dient te zijn. Een leerling moet worden uitgedaagd en het gevoel krijgen dat het motiverend werkt als je iets goed doet! Ouders kunnen daarbij … More Naar een plan van aanpak optimaliseren relatie ouders en school Mavo Schravenlant XL Schiedam

Meesterklassen ouderbetrokkenheid en medezeggenschap

Gemeenten en schoolbesturen Op verzoek van gemeenten en schoolbesturen starten we na de zomervakantie weer met inspirerende Meesterklassen ouderbetrokkenheid en medezeggenschap voor het primair en voortgezet onderwijs. Doelgroepen voor wie de cursussen zijn bedoeld • Ouderbetrokkenheid: schoolteams, directeuren PO en VO • Medezeggenschap: medezeggenschapsraden, directeuren en besturen PO en VO Aanvangsniveau waarvan wordt uitgegaan • … More Meesterklassen ouderbetrokkenheid en medezeggenschap

Frederik Smit geeft inleiding miniconferentie Ouderbetrokkenheid Gemeente Nijmegen

Miniconferentie Ouderbetrokkenheid Gemeente Nijmegen • Wat werkt er wel en niet bij vormen van ouderbetrokkenheid? • Wat zijn de effecten van initiatieven om de relatie ouders-school te optimaliseren? • Welke lessen kunnen ouders, schoolbesturen, medezeggenschapsraden, ouderraden, oudercommissies, directies, leraren en de gemeente Nijmegen hieruit trekken? Wanneer? 19 mei 2016

Samenwerking ouders en (voor)school in Arnhem

Onderzoek Frederik Smit heeft samen met Menno Wester en Jos van Kuijk een eerste meting uitgevoerd naar de stand van zaken wat betreft de samenwerking tussen ouders, peuterspeelzalen en de eerste twee groepen van de basisscholen in Arnhem. Wat zijn de gepercipieerde effecten op kinderen? Rapport Smit, F., Wester, M. & Kuijk, J. van (2015). … More Samenwerking ouders en (voor)school in Arnhem

Hoe gaat het met het kroonjuweel van minister Van Bijsterveldt?

Pedagogiek in Praktijk In oktober 2015 is van Frederik Smit een artikel verschenen in het tijdschrift Pedagogiek in Praktijk (PIP) over het kroonjuweel van oud-minister van onderwijs Marja van Bijsterveldt: ouderbetrokkenheid.https://www.slideshare.net/secret/K2HSgC3vLfitUR Ontwikkelingen in Schiedam Wat is er terecht gekomen van de destijds door minister Marja van Bijsterveldt bepleitte ouderbetrokkenheid? Hoe weten basisscholen in Schiedam in … More Hoe gaat het met het kroonjuweel van minister Van Bijsterveldt?