Naar een plan van aanpak optimaliseren relatie ouders en school Mavo Schravenlant XL Schiedam

> Mavo Schravenlant XL is een kleinschalige school in Schiedam met veel aandacht voor de leerlingen en hun ontwikkelingskansen. Het uitgangspunt van de school is dat leren vloeiend, dynamisch en gevarieerd dient te zijn. Een leerling moet worden uitgedaagd en het gevoel krijgen dat het motiverend werkt als je iets goed doet! Ouders kunnen daarbij … More Naar een plan van aanpak optimaliseren relatie ouders en school Mavo Schravenlant XL Schiedam