Medezeggenschap, excellente school en achterstandssituatie

Een doorsnee school in een achterstandswijk zou kunnen transformeren tot een ‘excellente school’ door aandacht te schenken aan uitbreiding van de leertijd, effectiever invullen van de onderwijstijd, verbeteren van het professioneel klimaat, het stimuleren van onderwijsondersteunend gedrag van ouders thuis en …… medezeggenschap! Zie artikel ‘Naar een excellente school in achterstandssituatie’. Klik om toegang te … More Medezeggenschap, excellente school en achterstandssituatie