Meesterklassen ouderbetrokkenheid en medezeggenschap

Gemeenten en schoolbesturen Op verzoek van gemeenten en schoolbesturen starten we na de zomervakantie weer met inspirerende Meesterklassen ouderbetrokkenheid en medezeggenschap voor het primair en voortgezet onderwijs. Doelgroepen voor wie de cursussen zijn bedoeld • Ouderbetrokkenheid: schoolteams, directeuren PO en VO • Medezeggenschap: medezeggenschapsraden, directeuren en besturen PO en VO Aanvangsniveau waarvan wordt uitgegaan • … More Meesterklassen ouderbetrokkenheid en medezeggenschap